•   Thursday, January 25

杭州土特产介绍 西湖莼菜

( words)

杭州土特产介绍 西湖莼菜

西湖莼菜.jpg

西湖莼菜叶片呈椭圆形,色暗绿,嫩茎和叶背部都有胶状透明物质。在历史上,以"三潭印月"莼菜最为著名。新鲜莼菜可用白糖拌食;营养丰富、鲜嫩清香的"西湖莼菜汤"是杭州名菜之一。(杭州)

猜你喜欢